• 021-64265678

  2077508277@qq.com
 • 金贤重2012中国歌友演唱会上海站HI-5击掌会(第三批获奖名单)

  最后编辑时间:2012-05-25
  金贤重2012中国歌友演唱会上海站HI-5击掌会
  (第三批获奖名单)
  第三批100名HI-5击掌会门票领取名单(票档:888元)
   


  2区8排25座
  2区8排27座
  2区9排5座
  2区9排7座
  2区10排7座
  2区10排9座
  5区8排16座
  5区8排18座
  5区9排2座
  5区9排3座
  5区10排12座
  5区10排13座
  8区10排10座
  8区10排12座
  8区10排14座
  8区10排16座
  8区11排5座
  8区11排6座
  8区11排7座
  8区11排8座
  8区11排9座
  8区11排10座
  8区11排11座
  8区11排12座
  8区11排13座
  8区12排7座
  8区12排8座
  8区12排9座
  8区12排10座
  8区12排11座
  8区12排12座
  8区13排18座
  8区13排20座
  8区13排22座
  8区13排24座
  8区13排26座
  8区13排37座
  8区13排39座
  8区13排41座
  8区13排53座
  8区13排55座
  8区13排57座
  8区14排6座
  8区14排7座
  8区14排8座
  8区14排9座
  8区14排10座
  8区14排11座
  8区14排12座
  8区14排13座
  8区14排14座
  8区14排16座
  8区14排18座
  8区14排20座
  8区14排22座
  8区14排38座
  8区14排40座
  8区14排42座
  8区14排44座
  11区11排35座
  11区11排37座
  11区11排39座
  11区12排20座
  11区12排22座
  11区12排31座
  11区12排33座
  11区12排35座
  11区12排37座
  11区12排39座
  11区12排41座
  11区13排10座
  11区13排12座
  11区13排14座
  11区13排15座
  11区13排17座
  11区13排19座
  11区13排21座
  11区13排23座
  11区14排20座
  11区14排22座
  11区14排24座
  11区14排26座
  11区14排28座
  11区14排29座
  11区14排30座
  11区14排31座
  11区14排33座
  11区14排35座
  11区14排37座
  11区14排39座
  11区14排41座
  11区14排43座
  14区8排15座
  14区8排17座
  14区8排19座
  14区8排21座
  14区9排33座
  14区9排35座
  14区10排29座
  14区10排31座


  此次抽中的座位里还包括部分未售出的座位,大家抓紧时间抢购!
  下周一将公布第四批100名票档为888元及部分票档为1288588元的HI-5击掌会门票领取名单,敬请关注!
  HI-5门票领取方式:20126814:00在虹桥万豪大酒店凭上海站门票领取
  HI-5活动时间:201268晚(具体时间以HI-5门票上时间为准)
  HI-5活动地点:虹桥万豪大酒店(上海市长宁区虹桥路2270号近剑河路)
  咨询电话:021-63749938


   
  沪ICP备 05003690号